പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റ്റെ നാമത്തില്.....

Tuesday, March 29, 2011

വയനാടൻ വിശേഷങ്ങൾ

Note:(എന്റ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു താമസിക്കുന്നത്
ബാണാസുരസാഗറ് അണക്കെട്ടിനടുത്താണ്.
ആദ്യമേ വയനാടുമായി നല്ല പരിചയവുമുള്ളതിനാലാണ്
ഈ എഴുത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.)പേര് വന്ന വഴി
  • കാടുകളുടെ നാട് എന്നർത്ഥത്തിൽ വനനാട്.
  • മായക്ഷേത്ര എന്നാണ്‌ സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന്റെ പേർ എന്ന് മദ്രാസ് മാനുവൽ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റ്രേഷനിൽ പറയുന്നു. അത് മലയാളത്തിൽ മയനാടാവുകയും പിന്നീട് വാമൊഴിയിൽ വയനാടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്‌ ചിലർ കരുതുന്നത്.
  • വയൽ നാട്, വനനാട്, വഴിനാട് എന്നീ പേരുകളും വയനാടിന്റെ മൂലനാമമായി ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്
ചരിത്രം
വയനാട്ടിലെ എടക്കൽ ഗുഹക്കടുത്തുള്ള കുപ്പക്കൊല്ലി, ആയിരംകൊല്ലി, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വെള്ളാരം കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആയുധനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഈ തെളിവ് മൂലം അയ്യായിരം വഷം മുൻപ് വരെ ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിതമായ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നവീന ശിലായുഗ സംസ്കാരത്തിന്റ നിരവധി തെളിവുകൾ വയനാടൻ മലകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുൽത്താൻ ‍ബത്തേരിക്കും അമ്പലവയലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അമ്പുകുത്തിമലയിലുള്ള രണ്ട് ഗുഹകളിൽ നിന്നും അതിപുരാതനമായ ചുവർചിത്രങ്ങളും, ശിലാലിഖിതങ്ങളും ചരിത്രഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങ

Click me to enlarge


എടയ്ക്കൽ ഗുഹ

Click me to enlarge

 ചെമ്പ്ര കുന്നുക
Click me to enlarge
കുറുവ ദ്വീപ്
Click me to enlarge
ലക്കിടി
Click me to enlarge
മുത്തങ്ങ
                                                                
Click me to enlarge
പഴശ്ശി ശവകുടീരം
Click me to enlarge
പൂക്കോട് തടാകം
Click me to enlarge
സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം
Click me to enlarge
      ബാണാസുരസാഗർ അണക്കെട്ട്

കൂടുതലറിയാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..

No comments:

Post a Comment